Tijd voor een revolutie?

De rol van de commissaris en de RvC is de afgelopen jaren geëvolueerd, maar is dat met dezelfde vaart gegaan als de rest van de wereld? Waar digitalisering eerst businessmodellen op scherp zette of achterhaald maakte, we toen bewust werden van de verduurzamingsuitdagingen die onze uitgangspunten en stakeholders in vraag stelden, worden we nu bewust van de fragiliteit van de internationale context waarin we zaken doen. Is de samenstelling van onze RvC voldoende mee veranderd? Welke vaardigheden, ervaringen en competenties missen we? En gaan we die voldoende vinden in de vijvers waarin we nu vissen? Hoe gaan we om met de toenemende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden die je als RvC hebt? Bv., zijn twee termijnen van vier jaar nog wel van deze tijd? Zijn de toegenomen compliance verwachtingen, die gepaard gaan met meer betrokkenheid en tijdsinvestering, nog in verhouding met de verloning die daaraan verbonden is? Blijven we de codes elke paar jaar aanpassen na lange raadpleging en door met iedereen rekening te houden of is dit een (te) evolutionaire aanpak? Hoe zouden we het anders kunnen doen? Kunnen we die verandering laten beginnen bij en met de evaluatie van onze eigen RvCs?

Inleider: Lokke Moerel | Jurist | Hoogleraar  | Commissaris 

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de Commissarissen Top dan kunt u direct contact opnemen met Stefanie Grimbergen.