Hoe het DNA van je bedrijf te behouden?

We leven in onzekere tijden waarin zowel de bedreigingen voor bedrijven, als de compliance verwachtingen alleen maar lijken toe te nemen (denk aan bv. cyber security, ESG, etc.) Bovendien lijkt het dat een deel van de samenleving en media vooral zit te wachten tot er iets fout gaat, om u aan de schandpaal te kunnen nagelen. Als reactie gaan we binnen onze organisaties processen optuigen en specialisten binnenhalen om onzekerheden af te dichten en zekerheden in te bouwen.

Onderzoek van Bain (the founder’s mentality, Chris Zook & James Allen 2016) toont aan dat, het moment dat u meer aandacht heeft voor rechtmatigheid en professionalisering, de gerichtheid op uw klant en snelheid tot actie (zogenaamde founder’s mentality) dreigt te verminderen? Tijdens deze ronde tafel horen we van Herberth Samsom, CEO TBAuctions, hoe hij erin slaagt om zowel te professionaliseren als ondernemend te blijven. In hoeverre wordt hij daarbij gesteund door de rest van de board en de investeerders? Hoeveel ruimte krijg hij hierin, waarin wel en waarin niet? Blijft het maken van fouten en eigen initiatief mogelijk naarmate je groter wordt of wordt dit ook bij TBAuctions kleiner? Wanneer luisteren ze naar de buitenwereld en wanneer doen ze lekker hun eigen zin!

Inleider: Herberth Samsom | CEO TB Auctions | RVC Equipe Zorgbedrijven

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de Commissarissen Top dan kunt u direct contact opnemen met Stefanie Grimbergen.