Het bedrijfsleven in het publieke debat: It's time to turn up the volume!

De sessie met Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, kent de kunst van bruggen bouwen tussen de bedrijven en de overheid. Hij neemt ons mee in de lessen die hij als ondernemer heeft geleerd en die hij nu als voorzitter heeft geleerd. Hoe kunnen bedrijven hun stem laten horen? Wat is nodig om de juiste punten op de agenda te krijgen? Wordt een ontmoeting met een minister echt serieus genomen of is het slechts voor de show? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven en overheden elkaar niet alleen op cruciale momenten, maar vooral in een duurzame samenwerking beter weten te vinden? We gaan het gesprek aan over hoe het bestuur en de Raad van Commissarissen een helder standpunt kunnen presenteren, waarbij we bespreken wat de rol van elk individu daarin is en hoe we de stakeholders kunnen betrekken.

Inleider: Jacco Vonhof | voorzitter MKB-Nederland

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de Commissarissen Top dan kunt u direct contact opnemen met Stefanie Grimbergen.