De kloof tussen openbaar bestuur en het bedrijfsleven

Lange tijd stond het succes van Nederland mede in het teken van een bloeiend bedrijfsklimaat. Echter, recentelijk zien we bedrijven Nederland verlaten, waarbij het lijkt alsof het bedrijfsleven over het hoofd wordt gezien bij het verstrekken van energiesteun, of zelfs wordt gebruikt om financiële tekorten na akkoorden aan te vullen. Dit gebeurt op een moment waarop Nederlandse bedrijven zich meer dan ooit maatschappelijk betrokken tonen en worden aangemoedigd om hun betrokkenheid verder te vergroten. Wat gaat er mis en waar liggen de knelpunten? Deze vragen vormen het centrale thema van een rondetafelsessie onder leiding van voormalig minister Ferd Grapperhaus.

In deze sessie zal Grapperhaus zijn inzichten delen over de relatie tussen het openbaar bestuur en het bedrijfsleven. Hij zal ingaan op succesvolle aspecten en pijnpunten, en reflecteren op wat zowel het openbaar bestuur als het bedrijfsleven beter kunnen doen. Welke lessen nemen we mee uit het verleden en welke concrete stappen zijn te formuleren om de kloof tussen het openbaar bestuur en het bedrijfsleven in het heden te dichten.

Inleiders: Ferd Grapperhaus | Managing partner Deloitte Legal

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de Commissarissen Top dan kunt u direct contact opnemen met Stefanie Grimbergen.