Building Bridges for a Sustainable Tomorrow: The need for a reliable and stable government

Het letterlijk bouwen van o.a. bruggen, wordt steeds uitdagender, door de toenemende eisen rondom duurzaamheid en dus neemt de vraag om innovatieve oplossingen toe. De transitie naar een CO2-vrije infrastructuur vereist niet alleen technologische vooruitgang, maar ook een gecoördineerde aanpak op beleidsniveau, betrokkenheid van de industrie, en acceptatie door de samenleving. Het is van essentieel belang om de diverse stakeholders, zoals overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en de publieke omgeving, bij elkaar te brengen. De behoefte aan een stabiele en betrouwbare overheid is groot om marktpartijen te laten kiezen voor innovatieve oplossingen en is het daar niet vaak waar de schoen wringt?
William van Niekerk, directeur van het TKI Bouw en Techniek, zal de uitdaging aangaan om een dynamische samenwerking tot stand te brengen tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen en perspectieven. Tijdens deze sessie zal hij ons meenemen in zijn uitdagingen. Hoe weet hij de verschillen te overbruggen van verschillen in belangen, hoe creëert hij draagvlak voor innovatieve ideeën, en hoe coördineert hij de acties om concrete resultaten te boeken. Welke rol verwacht hij van de verschillende stakeholders zoals markt en overheid? Wat moet anders om een ieder in beweging te krijgen? En waar zitten vandaag de dag de grootste bottlenecks? Nadien gaan we met elkaar in gesprek over de bruggen die voor uw sector gebouwd moeten worden en hoe de interactie met de overheid hier verloopt en zou moeten verlopen.

Inleider: William van Niekerk | Voorzitter TKI Bouw & Techniek | RvC Van Werven | VORM Holding

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de Commissarissen Top dan kunt u direct contact opnemen met Stefanie Grimbergen.